Acties nodig bij huwelijk / geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018

Trouw je na 2017 of ga je dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan moet je mogelijk nog in actie komen, want op 1 januari 2018 wordt de wet ingevoerd waardoor de beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt. Actie is nodig als een van de volgende situaties bij jou speelt:

• Hebben jij en jouw partner ongelijke vermogens?
• Heb je samen met jouw partner een woning maar
de woning of de lening niet in gelijke delen?
• Heeft een van jullie een onderneming of BV,
of heb je die samen maar niet in gelijke delen?
• Heeft een van jullie schulden?
• Heeft een van jullie vermogen geërfd of een
schenking gehad met een uitsluitingsclausule?

Heb je een van de bovenstaande vragen met ja beantwoord? Dan kan het verstandig zijn om voorafgaande aan het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij notariële akte voorwaarden te laten opstellen. Je moet in elk geval ieders persoonlijk vermogen in kaart brengen en vastleggen.

Wat wijzigt er voor een huwelijk / geregistreerd partnerschap gesloten op of na 1 januari 2018?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten op of na 1 januari 2018 houdt ieder van beide partners zijn eigen vermogen. Wat je voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap al samen bezit (ook in ongelijke delen) en wat je daarna krijgt, gaat behoren tot een beperkte gemeenschap van goederen. Ieders persoonlijke vermogen blijft erbuiten. Het is natuurlijk belangrijk om deze aanbrengst goed vast te leggen.

Wat je voor of na het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt of hebt gekregen uit erfenis of gift, blijft ook buiten de gemeenschap. Wil je dit vermogen toch tot de gemeenschap rekenen, dan kun je dit bij huwelijkse voorwaarden of geregistreerd partnerschapsvoorwaarden regelen. Maar behoren tot het vermogen schenkingen of erfenissen waarop een uitsluitingsclausule rust? In dat geval kan dit weer niet. Dit zijn schenkingen en verkrijgingen waarvan de schenker in de schenkingsakte of de erflater in een testament heeft bepaald dat die niet mogen vallen in een huwelijksgemeenschap of geregistreerd partnerschapsgemeenschap. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken bij overlijden, niet bij echtscheiding.

Privéschulden van voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven meestal buiten de gemeenschap. Maar schuldeisers kunnen nog steeds goederen uit de gemeenschap uitwinnen.

Wijzigt er ook iets voor een op 1 januari 2018 bestaand huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Voor een op 1 januari 2018 al bestaand huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft bijna alles bij het oude. Wel gaat voor ondernemers en dga’s meteen een vergoedingsplicht gelden. Maar hef je na 1 januari 2018 jouw oude huwelijkse voorwaarden op, dan worden alle nieuwe regels van kracht.

Heeft het voor ouders vanaf 1 januari 2018 nog zin om de uitsluitingsclausule te gebruiken?

Jazeker. Zij hebben daardoor meer zekerheid dat het geschonken of nagelaten vermogen ook echt bij hun kind blijft. Hierbij kan ook maatwerk worden geleverd.

Meer weten?

De nieuwe wettelijke regeling is moeilijk. Een paar wijzigingen werken ook meteen door naar een al bestaand huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bel of mail ons als je meer wilt weten over wat jij in jouw situatie moet doen. Wij helpen je graag verder.

Register Estate Planner AccountAdvies:
Ingrid Rosink