Horizontaal Toezicht

AccountAdvies en de Belastingdienst hebben een convenant Horizontaal Toezicht getekend.
AccountAdvies ziet Horizontaal Toezicht als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling.
Zij kan hiermee haar ondernemende klanten rust en zekerheid bieden over hun
belastingaangiften.

Horizontaal toezicht, iets voor u?

Wat is Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht houdt in dat de fiscale aangiften worden voorzien van een dusdanige
kwaliteit in de werkprocessen dat ze voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn en direct
zekerheid is over deze aangiften. Gevolg is dat de Belastingdienst op een andere wijze
toezicht houdt. Uitgangspunten in de keten ondernemer, administratiekantoor en
Belastingdienst zijn vertrouwen, begrip en transparantie.

Wat zijn de voordelen voor u als MKB-ondernemer?

Zekerheid

Horizontaal toezicht biedt sneller zekerheid over de fiscale aangiften. Bij mogelijke
onduidelijkheid of bij fiscale standpunten –waar verschil van maning over kan zijn- vindt
vooroverleg met de Belastingdienst plaats.

Continuïteit

De Belastingdienst vertrouwt op de professionaliteit en kwaliteit van de fiscale aangiften
van AccountAdvies. Dit draagt bij aan de rust in uw onderneming waardoor u zich volledig
kunt richten op uw eigen zaak.

Ander toezicht

Toezicht door de Belastingdienst wordt anders ingericht. Toezicht vindt plaats door middel
van steekproeven en loopt via AccountAdvies en richt zich met name op de werkprocessen.

Vooroverleg

Bij fiscale standpunten vindt vooroverleg plaats met de Belastingdienst, waarbij de
intentie is om er samen uit te komen.

Maatschappelijk verantwoord

U geeft het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer
bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de
geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van
fiscale standpunten.

Kortom: Horizontaal Toezicht biedt zekerheid,
duidelijkheid en continuïteit voor uw onderneming.

Hoe kunt u meedoen?

AccountAdvies kan u nog veel meer vertellen over Horizontaal Toezicht en is op de hoogte
van de aanmeldprocedure. Wilt u meer informatie, of zicht aanmelden om deel te nemen aan
Horizontaal Toezicht, dan kunt u dit kenbaar maken bij ons. Wij zullen de verdere procedure
met u doornemen.