salaris en personeelsdiensten

De salarisadministrateurs van AccountAdvies verzorgen voor u de complete salarisverwerking van uw personeel. Zij zijn volledig op de hoogte van actuele ontwikkelingen en branchespecifieke regelingen, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over uw salarisadministratie.

Onze diensten op het gebied van personeelsadvies bestaan uit:

 • Periodieke salarisverwerking
 • Opstellen van arbeidscontracten
 • Verzorgen van de maandelijkse loonaangiften
 • Verzorgen van opgaven t.b.v. bedrijfspensioenfondsen en pensioenverzekeraars
 • Verzorgen van jaarlijkse opgaven t.b.v. verzuimverzekeraars
 • Begeleiding van looncontroles door belastingdienst en uitvoeringsinstellingen
 • Advisering en begeleiding bij ontslagprocedures
 • Advisering en begeleiding bij reïntegratie van zieke werknemers
 • Advisering en begeleiding bij het opstellen van risico-inventarisaties
 • Advisering en begeleiding bij invoering werknemersregelingen
 • Advisering en begeleiding bij invoering eigen pensioenregeling