Subsidie hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel

Doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen en versnellen van investeringen in technische voorzieningen gericht op energiebesparing, en de opwekking van hernieuwbare energie in de regio Overijssel.

Energiebesparing in Overijssel

De provincie Overijssel beoogt met deze subsidie organisaties te stimuleren om te investeren in voorzieningen op het gebied van energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. Denk bij de opwekking van energie aan zonne-, wind- en waterenergie, maar ook aan aardwarmte of organisch materiaal.

Hoeveel subsidie?

De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Met uitzondering van zonne-energie. Hiervoor geldt dat de subsidie maximaal 15% van de subsidiabele kosten bedraagt, met een maximum van € 100.000 voor zonne-energie en een maximum van € 200.000 voor de gehele aanvraag.

Voor welke activiteiten?

Verder komen de volgende activiteiten in aanmerking voor een subsidie:

  • investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen (categorie A in de energielijst);
  • investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen (categorie B in de energielijst);
  • investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa;
  • de hernieuwbare energie en energiebesparing die plaatsvindt in de provincie Overijssel

Voor wie?

De organisaties of personen die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling zijn:

  • rechtspersonen;
  • Maatschappen;
  • Vennootschappen onder firma;
  • Commanditaire vennootschappen;
  • Eenmanszaken;

Indienperiode

De deadline voor de volgende tender is 17 september 2018. Het subsidieplafon voor 2018 is € 2.000.000.

Let op!

Het betreft een first-com-first-serve-regeling.

Wil je meer weten over het aanvragen van deze subsidieregeling?

Neem dan contact met ons op.